Bezpieczeństwo i higiena sesji to ważny aspekt, o którym warto rozmawiać. Bo czym ma być granie, jeżeli nie przyjemnie spędzonym czasem?

Diabeł (Diabelskie Wersety) zaprosił mnie do rozmowy o RPG i bezpieczeństwie na sesjach. Rozmawialiśmy m.in. o różnych zaburzeniach i ich wpływie na rozgrywkę.